Kezdőlap 1185 Budapest, Honvéd utca 25.

Referenciáink

Kollégáink eddigi szakmai pályafutásuk során a következő cégeknél végeztek tanácsadói/rendszertervezői tevékenységet:

Tanácsadás & tervezés

Raktár, és termelés (intralogisztika)

Coca Cola Logistic Service

Feladat: A teljes logisztikai rendszer lean típusú revideálása, KAIZEN megbeszéléseken keresztül a dolgozók szemléletmód-váltásának elősegítése, és a fejlesztésekbe való aktív bevonása. (kiemelt területek: göngyölegkezelő terület, marketing anyagokat tároló raktár, zárjegyezési folyamat, tehergépjármű megrakodási folyamat, hűtőgépszerviz, rakodólap menedzsment, termelés kiszolgálás szimulációs támogatása).

„A csapat teljesítménye, ambiciózus hozzáállása, együttműködési hajlandósága kiemelkedő volt, a projekt tagok egytől-egyig nagyon értékes munkát végeztek a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. számára.”

Nagy Zoltán
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Országos Logisztikai és Szerviz vezető

TEVA

Feladat: Az Teva Gyógyszergyár Zrt. országos logisztikai központ automata komissiózó rendszerének áru-utánpótlási folyamatainak fejlesztése, valamint a tárhely-átrendezési metodika megtervezése.

Siemens

Feladat: Transzformátor tekercsek utalványozási időinek a tekercsparaméterek függvényében történő meghatározása, gépi idők valamint manuális mérési eredmények felhasználásával. A kialakított módszertan, illetve MS Excel alkalmazás dokumentálása, és oktatása a termelés tervezőknek.

Feladat: Utalványozási idő meghatározására felépített mérési és statisztikai kiértékelési know-how kifejlesztése a trafószekrény hegesztési folyamatai alapján.

KONE

Feladat: Komplex barnamezős raktártervezés, valamint a központi raktár költöztetésének teljeskörű menedzsmntje, és lebonyolítása.

Az új raktárbázisunk kialakítási projektje alatt az IdeaLog szakemberei mindvégig professzionális és szakmailag magas színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a projekt minden lépéséről időben értesültünk, folyamatosan kommunikáltak a kollégákkal, irányították a folyamatokat, közösen át tudtunk beszélni minden egyes mérföldkövet mind feladatok mind pedig a költségek tekintetében. Igazi munkatársakká váltak a projekt alatt, akik nem csak kívülről nézték a folyamatokat hanem belülről is aktívan részt vettek a közösen megálmodott cél érdekében.

Kiss Gábor
KONE Felvonó Kft.
Regionális Gazdasági, és Beszerzési vezető

Cerbona

Feladat: A raktár elrendezési és anyagáramlási folyamatok, és technológiai opciók kidolgozása többszörös célfüggvény mentén úgy, mint maximális anyagáramlási hatékonyság, maximális tárolási kapacitás, minimális beruházási igény.

Trans-o-flex

Feladat: A lean szemlélet- és gondolkodásmód váltás elindítása, valamint a központi, cross-docking rendszerű telephely logisztikai rendszerének lean típusú fejlesztése, illetve a veszteséget okozó folyamatelemek eliminálása.

Feladat: A központi cross-docking raktár költözéséhez kapcsolódó új logisztikai folyamatokhoz fűződő elrendezés és folyamattervezés.

„A munka, melyet a Lean-es kollegák elvégeztek, nagyban segítette az operációs folyamataink hatékonyságának növelését. Az elvek, melyeket megfogalmaztak, a napi gyakorlatba is könnyen áthelyezhetőek, így növelve a cégünk által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A jövőben is számítunk munkájukra!”

Kis László
trans-o-flex Hungary Kft.
Logisztikai igazgató

Ghibli

Feladat: A Ghibli Kft., Siemens számára nyújtott, logisztikai folyamatainak helyzetrögzítését követően a rendszer szűk keresztmetszeteinek feltárása és számszerűsítése. Cél, hogy a Ghibli Kft. a Siemens JIT beszállítójává válhasson.

Fiege

Feladat: Raktári operatív folyamatok, áruelrendezés-tervezés és tárolóhely-felhasználás fejlesztése, lean szemlélet elterjesztése.

Pr1mer

Feladat: 100 kiválasztott termék közvetlen önköltségének számítására kialakított kalkulációs módszertan megtervezése, és elkészítése.

Bora

Feladat: Komplex italipari zöldmezős raktártervezés a közlekedési kapcsolatoktól, áruátvételi, tárolástechnológiai, tárhelyezési, komissiózási, expediálási folyamatokon át egészen a tehergépjármű megrakodásig. A munkát alvállalkozóként végeztük.

JátékNet

Feladat: Új raktárépület belső elrendezésének tervezése, illetve ehhez kapcsolódóan korszerű nagy- és kiskereskedelmi logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése.

Dunavitex

Feladat: Hatékony helykihasználást lehetővé tevő elrendezés tervezése a gyár expediáló területén, valamint a rendszer bevezetésének teljes körű támogatása.

Dunafin

Feladat: Az alapanyag be- és kiszállítási folyamatok, valamint a termelést kiszolgáló rendszer lean típusú fejlesztése. (kiemelt terület: anyagmozgató gépszám meghatározás)

„Az elvégzett munka nagyban segítette a cég logisztikai folyamatainak racionalizálását és jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Dunafin számára. A gördülékeny kommunikáció, a csapat hozzáállása illetve az egyedi igényekhez való alkalmazkodása tette lehetővé a projekt sikerét…”

Király Zsuzsanna
Dunafin Gyártó és Szolgáltató Kft. (delfortgroup)
Humánerőforrás vezető

BikeFun

Feladat: Meglévő raktárbázis esetében tárolási kapacitás növelését célzó logisztikai fejlesztési irányok felállítása, valamint a kiválasztott fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó tenrdereztetési és kiválasztási folyamatok lebonyolítása.

Marso

Feladat: Raktárbővítési elrendezési terv kidolgozása, tárolási logika kialakítása, valamint folyamat specifikációk elkészítése, melyek segítségével bevezethetővé válik egy WMS rendszer a raktári folyamatokban.

Saubermacher

Feladat: Inverz logisztikai rendszer stratégiai szintű modellezése, annak érdekében, hogy a jövőbeli rendszerváltozatok (szcenáriók) működtetésének és fenntartásának teljes költsége és hatékonysága összehasonlíthatóvá váljon a jelenlegi helyzettel.

Magic Tools

Feladat: Optimalizált raktári működési rend kialakítása, folyamattervek elkészítése amely alapján egy vonalkódrendszer alapú raktármenedzsment szoftver bevezethető.

Hajtás Pajtás

Feladat: Mozgó raktárak és cargo kerékpárok alkalmazása a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában.

Ganzair

Feladat: Logisztikai gyökérproblémáinak definiálása, ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távú rendszerfejlesztési igényeket specifikációjának elkészítése.

GSK

Feladat: Raktárbővítési vázlattervi tervváltozatok kidolgozása, a kiválasztott változat engedélyezési valamint kivitelezési terveinek megalkotása, a beruházáshoz szükséges eszközök, gépek specifikálása, tendereztetése.

Tisza Coop

Feladat: Hűtött raktár és kapcsolódó telephelyi létesítmények, közlekedési utak vázlattervi tervváltozatainak kidolgozása, a kiválasztott tervváltozat logisztikai rendszertervének kidolgozása. Az elosztóközpont logisztikai folyamatainak megalkotása, az alkalmazandó tárolástechnológia és anyagmozgató eszközök specifikációja.

Heineken

Feladat: A nagykereskedelmi hálózat logisztikai költségstruktúrájának felmérése, elemzése, megtakarítási lehetőségek feltárása

Kirchoff Automotive

Feladat: Az üzem minőségbiztosítási folyamatainak teljeskörű felmérése, mintavételes munkanapfelvétel valamint ciklusidőmérés segítségével jövőbeni létszámigény meghatározása, valamint a minőségellenőrzési folyamatok átszervezésére vonatkozó javaslattétel.

Tendermenedzsment

Marso

Feladat: A magyarországi és a romániai szállítási feladatok kiszervezésének komplex tendermenedzsmentje.

JátékNet

Feladat: A tárolóterületi berendezések, valamint az anyagmozgató eszközök beszerzésének tendereztetése, valamint kiválasztásának döntéstámogatása.

Dunavitex

Feladat: Az expediáló terület folyamatait támogató eszközök, berendezések beszállítójának tendereztetése, kiválasztás döntéstámogatása.

Értékesítési- és disztribúciós hálózattervezés

TEVA

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Magyar Posta

Feladat: A budapesti postahely-hálózat optimális elhelyezkedésének meghatározása, a Magyar Postára vonatkozó jogszabályi kötelezettségek figyelembevétele mellett.

Marso

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Szállításszervezés

FCI

Feladat: Az alapanyag lehívás-ütemezés, és a beszállítással kapcsolatos működés lean típusú fejlesztése, különös tekintettel a beszállítóknál alkalmazható gyűjtő milkrun-ok tervezésére.

Nokia

Feladat: A dolgozói buszjáratok szerkesztését segítő, webes alapú útvonaltervező, és az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat elvégző alkalmazás fejlesztése.

Pr1mer

Feladat: A budapesti kiszolgálás több száz igénypontos szállításszervezési folyamatainak megtervezése. (standard túratervek kidolgozása)

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Feladat: Szociális étkeztetés logisztikai hálózatának felülvizsgálata és konszolidációja. Az ételkiszállító járatok szervezésében alkalmazható járattervező rendszer és algoritmus kifejlesztése MS Excel környezetben.

Kereslet-előrejelzés és készletezés

Mercedes

Feladat: Folyamatosan karbantartható szortiment analitika létrehozása, amely segítségével meghatározott bemeneti adatok alapján a karbantartási anyagok kategorizálása megvalósítható, úgy hogy az támogassa a hatékony diszpozícionálást.

CSM

Feladat: A CSM supply planner dolgozójának munkáját támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése.

Frisskosár

Feladat: Készletszintek meghatározása a raktározási lehetőségek, szavatossági időtartamok és beszállítói képességek teljes körű figyelembevételével.

Groupe Renault

Feladat: A készletszabályozó rendszer működését feltáró vizsgálat végrehajtása a rendszer mélységi megismerése céljából. Rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása érdekében.

Logisztikai audit

Siemens

Feladat: A csepeli transzformátorgyár belső és kiszervezett logisztikai folyamatainak átfogó auditja a stratégiai fejlesztési irányok kijelölése érdekében. A jelenlegi folyamatok leképezésén keresztül, kritikus pontok megjelölése melyek alapján meghatározásra kerültek a fejlesztési koncepciók. Az ideális fejlődési irány kijelölésére multikritériumos döntéstámogató modell felépítése, valamint gyorsan kivitelezhető, beruházásmentes fejlesztési javaslatok kerültek kidolgozásra..

Trilak

Feladat: Az országos disztribúciós raktár operációjának stratégiai elemzése. A fejlesztési potenciállal rendelkező folyamatok priorizált kijelölése, és a legfontosabbakra koncepció szintű javaslatok kidolgozása, valamint kisebb veszteségek eliminálására könnyen alkalmazható akcióterv alkotása a dolgozói ötletek bevonásával.

Decathlon

Feladat: A Közép-Európai elosztóraktár logisztikai auditja, gyökérproblémák definiálása, szűk keresztmetszetek vizsgálata. Ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távon folyamatos elvű anyagmozgatási rendszer bevezetésének koncepcionális szintű tervezése.

Knaus Tabbert

Feladat: Az asztalos üzemen belüli anyag- és információáramlási folyamatok szűk keresztmetszeteinek feltárása, fejlesztési irányainak kijelölése, súlyozása. Továbbá az informatikai rendszer operációt támogató képességének felmérése.

FE-Group

Feladat: A szállítási osztály pontszerű vizsgálata a későbbi folyamatfejlesztés fókuszainak definiálása érdekében úgy, hogy a szállítási osztály normál munkaidőben, és munkarendben maradéktalanul, megfelelő minőségben és költségben el tudja végezni a felelősségi körébe eső feladatokat.

Kirchoff Automotive

Feladat: A külső raktár folyamatainak logisztikai auditja, mintavételes munkanapfelvétel, és ciklusidőmérés alapján a főbb veszteségek feltárása, fejlesztési irányok kijelölése.

Kirchoff Automotive

Feladat: Az üzem belső logisztikai folyamatainak teljeskörű auditja. Ciklusidő valamint mintavételes munkanapfelvétel segítségével a főbb veszteségek meghatározása, alacsony beruházást igénylő és hosszútávú fejlesztési irányok kijelölése.

Burker King

Feladat: A Fusion Zrt. karbantartási folyamatainak keresztmetszeti feltárása, elemzése, működési problémák definiálása, ezek alapján javaslat lista és rendszerfejlesztési akcióterv vázolása.

Időmérés, és elemzés

Eckerle Automotive Bóly Kft

Feladat: A legnagyobb forgalmú termékek termelési normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Magna

Feladat: Kiválasztott termékcsoport gyártási folyamatainak felvétele, dokumentálása, majd ezen folyamatok műveéeti időinek mérése, és a dolgozói produktivitás mérése mintavételes munkanapfelvétel segítségével. Az eredmények alapján fejlesztési irányok kijelölése.

Wellis

Feladat: Szimulációs modell bemeneteként szolgáló három termelési sor mintavételes munkanapfelvétele, valamint ciklusidőmérése.

Az INNOLOG alvállalkozói folyamat mérés munka példaértékű projektként és partnerkapcsolatként valósult meg. A gyors lefutás érdekében magas rendelkezésre állást biztosítottak, tartották a definiált határidőket, végül egy precíz, értékes eredmény anyagot adtak át. A vezető mérnökök és a mérőemberek egyaránt megfelelő magatartást tanúsítottak, jól és jó hangulatban működtek együtt a Wellis alkalmazottaival. Bízunk a további sikeres együttműködésben.

Fehrer

Feladat: Termelési, és csomagolási folyamatok normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Claas

Feladat: A kombájnok vágóasztalának előgyártási területén dolgozó anyagmozgatógépek kihasználtságának mérése, és a mérések alapján optimális gépszámra, és gépparkra történő javaslattétel.

Granit Abrasive

Feladat: Teljeskörű munkanapfelvétel elvégzése a csomagoló területen, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása a mérési eredmények alapján.

Tréning, Workshop

GE

Feladat: 2 napos intenzív kaizen-workshop előkészítő képzés a vállalat középvezetői szintjének angol és magyar nyelven egyaránt.

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

LEGO

Feladat: 6 napos logisztikai képzés raktári adminisztráció számára, valamint 3 raktári fejlesztési projekt mentorálása.

TEVA

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a PEEM (Pick by light, Multi light komissiózó rendszer) területi utántöltési folyamat fejlesztéséért.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a nagykereskedelmi partnereket kiszolgáló folyamatokra specifikálva.

„A közös műhelygyakorlatok és a képzés eredményeképpen új megvilágításba kerültek a mindennapi tevékenységek. Mindamellett hogy jól éreztem magam, átalakult a gondolkodásmódom, az életem és a munkám része lett az optimalizálás.”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

„Az ideaLog csapatának közvetlensége, nyitottsága, részemről igazi bevonódást hozott és áttörést a korábbi szokásokon alapuló munkavégzésben, gondolkodásban. A prezentációk és a számos bevonó, szemléltető játékos feladat jól átadta a Lean szemlélet lényegét, a veszteségek felkutatásának jelentőségét. ”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Aldi

Feladat: Csomagolástechnikai tréning tartása a raktári dolgozóknak és középvezetőknek.

ROTO

Feladat: Kanban bevezetést támogató előképzés, majd workshop tartása a logisztikai menedzsment számára.

Knaus Tabbert

Feladat: 50 órás lean alap képzés a raktári operáció, és adminisztrációs dolgozók részére.

Saubermacher

Feladat: Két napos lean alaptréning megtartása az operáció középvezetői részére, majd pedig egy háromnapos milkrun kiszolgálás megvalósítására alapított workshop mentorálása.

Trans-o-flex

Feladat: Lean logisztikai mestertréning tartása a vállalat középvezetői számára.

AgroSprint

Feladat: Két napos logisztikai, és vezetői tréning tartása raktári dolgozók és vezetők számára.

Magyar Logisztikai Egyesület

Feladat: Az MLE által szervezett Felsőfokú logisztikai menedzser (PL-7512) képzésében való tréneri részvétel. Termelési logisztika, csomagolástechnika, raktározás-technika témaköreiben.

Műegyetem

Feladat: A BME Lean szakmérnöki képzésén való tréneri részvétel, különös tekintettel a gyakorlati szimulációk és esettanulmányok bemutatására, valamint az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken óraadói tevékenység ellátása.

TÜV Rheinland

Feladat: A TÜV-Rheinland Működésfejlesztési menedzser képzésén való tréningek tartása.

Logi Store

Feladat: Szakmai csapatépítő tréningek tartása, 2012-től évente.

Scitec

Feladat: 8 alkalmas folyamat fejlesztési tréning, a tréninggel párhuzamosan fejlesztési projektek mentorációja

Quality Logistics Management

Feladat: Négy alkalmas raktár technológiai alapozó tréning az újonnan érkezett munkatársak számára.

KaposPlast

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a vállalat középvezetői és raktári dolgozói számára.

Kromberg

Feladat: Egynapos beszerzési logisztikai tréning a beszerzési osztály közép- és felsővezetői számára.

Güttler

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

TDK

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok vevői kapcsolattartók és logisztikai középvezetők számára.

Richtergedeon

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása logisztikai operátorok és középvezetők részére, majd két kiválasztott területen egy-egy napos fejlesztési workshop mentorálása, moderálása.

Detki

Feladat: Két napos logisztikai folyamatok tréning a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára, valamint a telephelyi logisztikai folyamatok áttekintése.

Eszköztervezés és kivitelezés

Komplex rendszer

Siemens

Feladat: A Siemens Zrt. Fémszerkezet üzemében olyan egyedi anyagmozgatási megoldásra volt szükség, amely támogatja az egydarabos áramlás elvén kialakításra kerülő folyamatokat. A megálmodott görgős-pálya és kit-car rendszerrel csökkent a megfogások száma, javult a munkavégzés ergonómiája, csökkent a műveletközi készlet.

A folyamatfejlesztés támogatására különböző egyedi anyagmozgatásra alkalmas eszközök tervezésére volt szükség. Lean elvek mentén kialakított eszközök segítik az akár 50-60 kg vaslemezek ergonomikus mozgatását valamint ezzel párhuzamosan megvalósítják az alkatrészek szeparációját, könnyű hozzáférhetőségét, azonosításuk gyorsítását.

Dunavitex

Feladat:  A csizsolóvászonok expediáló területének jelentős csökkentése érdekében enrgonómikus csomagoló állomások kialakítása, és az ahhoz szükséges eszközök tervezése, és kivitelezése. A lean elvek mentén kialakított csomagolási folymaatok támogató eszközeiként kétszintű gravitációs visszavezetésű görgősor, ollós emelőasztal, egyedi csomagoló, és mérlegelő állomás, valamint hajtott továbbtó pálya implementálására volt szükség.

Kirchoff Automotive

Feladat:  Gyártócellákat összekötő függőkonvejor pálya, és a termékekhez egyedi ergonomikusan kezelhető felfüggesztést biztosító szerelvények tervezése. A megtervezett konvejorpálya teljeskörű kivitelezése, a kezelés oktatása, bevezetés felügyelete.

Foxpost

Feladat: Méretre történő csomagválogatáshoz szükséges új ITEM profilokból felépülő szortírozó asztal teljeskörű tervezése, kivitelezése és telepítése. Az új szortírozó asztal alapján a meglévő asztal felújítása, fejlesztése.

© 2021, idealog Solutions Kft. Minden jog fenntartva.

Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
Kapcsolat